| Start | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Æ Ø Å | Grupper
nasjonale verdier
Merknad
verdi som tillegges kulturminner eller kulturmiljøer knyttet til viktige faser og forhold i landets historie. Et kulturminne av nasjonal verdi kan også bli tillagt regional og/eller lokal verdi (of)
Overordnet term
kulturminneverdier
Gruppe
Egenskaper og tilstand

Søk etter:

Avansert søk [-]

Avansert søkehjelp
Kildeliste


Utarbeidet av Riksantikvaren