| Start | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Æ Ø Å | Grupper
nasjonalparker
Merknad
som nasjonalpark kan vernes større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep (nml)
Definisjon
Overordnet term
naturvernområder
Se også
landskapsvern
Gruppe
Objekter og arealer

Søk etter:

Avansert søk [-]

Avansert søkehjelp
Kildeliste


Utarbeidet av Riksantikvaren