| Start | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Æ Ø Å | Grupper
naturminner
Merknad
historisk begrep, denne typen fredning finnes ikke i naturmangfoldloven - 2009
Definisjon
fredete geologiske, botaniske eller zoologiske forekomster som er særpregede eller har vitenskapelig eller historisk interesse (nl)
Overordnet term
naturarv #
Gruppe
Objekter og arealer

Søk etter:

Avansert søk [-]

Avansert søkehjelp
Kildeliste


Utarbeidet av Riksantikvaren