| Start | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Æ Ø Å | Grupper
naturreservater
Merknad
som naturreservat kan vernes områder som inneholder a) truet, sjelden eller sårbar natur, b) representerer en bestemt type natur, c) på en annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold, d) utgjør en spesiell forekomst, eller e) har særskilt naturvitenskapelig verdi (nml)
Definisjon
Overordnet term
naturvernområder
Se også
landskapsvern
Gruppe
Objekter og arealer

Søk etter:

Avansert søk [-]

Avansert søkehjelp
Kildeliste


Utarbeidet av Riksantikvaren