| Start | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Æ Ø Å | Grupper
nasjonale minoriteter
Merknad
etniske, språklige, kulturelle og/eller religiøse minoriteter med langvarig tilknytning til landet de bor i
Overordnet term
minoriteter
Underordnet term
jøder
kvener
rom (folkegruppe)
romanifolket
skogfinner
Se også
Rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter - 1995
Gruppe
Mennesker

Søk etter:

Avansert søk [-]

Avansert søkehjelp
Kildeliste


Utarbeidet av Riksantikvaren