Ordnøkkelen – tesaurus for kulturminnevern

Hva er en tesaurus – og hva er Ordnøkkelen?

En tesaurus er en samling emneord (termer) til bruk for gjenfinning i et informasjonssystem.
Tesauruser er systematisk ordnet, slik at alle ordene står i en hierarkisk sammenheng. De fleste ord vil
ha en overordnet term, mange vil ha en underordnet term, og de kan også ha én eller flere
sideordnete, ”beslektete” termer (”se også”). Synonymer unngås, på den måten at brukeren blir vist
fra en ikke-brukt (”ikke-autorisert”) term til den brukte (”autoriserte”) termen (”bruk…”).

Ordnøkkelen – tesaurus for kulturminnevern er utarbeidet av Riksantikvaren. Termene i Ordnøkkelen
skal ikke oppfattes som enegyldig norm for språkbruk innen kulturminnevern.
Termene er valgt ut fra behovet Riksantikvaren har når litteratur, bilder o.a. skal registreres i
databaser, for senere gjenfinning. Det er derfor ikke en fullstendig ordliste for kulturminnevern, men
gjenspeiler behovet for gjenfinning i basene. Detaljeringsgraden vil derfor være ulik for forskjellige
emner.
En del av termene har tilknyttet en forklarende note eller definisjon, hentet fra ordbøker, leksika eller
annen faglitteratur (se litteraturliste).
Ordnøkkelen vil være i stadig utvikling, med nye termer som tas inn, mens andre kan bli fjernet som
autoriserte termer.

Ordnøkkelen består av ca 3 500 termer, og er delt opp i ni hovedgrupper:
        • Tid og perioder
        • Fag
        • Mennesker
        • Aktiviteter, hendelser og prosesser
        • Stoff og materialer
        • Egenskaper og tilstand
        • Forvaltning, organisasjoner, jus og økonomi
        • Objekter og allment
        • Allment

Tesaurusen inkluderer ikke egennavn, stedsnavn eller prosjektnavn, med noen få unntak.

Hva skal Ordnøkkelen brukes til?
En tesaurus vil gi registrator lettere mulighet for å velge riktig term ved registrering
(emneindeksering), ved at hun hele tiden vil kunne se overordnete, underordnete og sideordnete
begreper, og unngår å velge ikke-autoriserte synonymer. Der termen har definisjon, vil det gjøre det
lettere for en ikke-ekspert å velge riktig term.

Gjenfinning av materialet vil også bli bedre: Det blir lettere for den som søker å bruke riktig søketerm,
og treffresultatet blir riktigere, fordi valg av term ved registrering er mer konsistent.