Søkehjelp til Ordnøkkelen

 

Søk etter termer og visning av treff                          

 

 

Term i kursiv
Dersom termen står i kursiv er det en ”ikke-brukt” term, og du får henvisning (”Bruk”) til én eller flere termer som kan brukes som søkeord / indekseringsterm i databaser som benytter Ordnøkkelen.

 

Term med # 
Termer som avsluttes med # er hjelpetermer og skal ikke brukes som søkeord / indekseringsterm i databaser som benytter Ordnøkkelen. Velg en underordnet term istedenfor.

 

Definisjon/Merknad
Mange termer har fått en definisjon eller en forklarende note. Definisjonene er hentet fra annen kilde, angitt ved en kode. (Til litteraturliste med koder). Merknadene er utformet hos Riksantikvaren.

 

Gruppe
Alle ord hører til i én av ni hovedgrupper. Klikk på gruppenavn vil gi en alfabetisk liste over alle termer i denne gruppen.


Høyremenyen (boks til høyre i skjermbildet)
Menyen viser handlinger som kan utføres med aktuell term:

 

Vis hierarki: Viser termen plassering i tesaurusens hierarki:
.”  (punktum) betyr underordnete termer
:”  (kolon) betyr overordnete termer

 

Vis relasjoner: Hvis du har valgt ”Vis hierarki”, kan du komme tilbake til visning av termen med alle relasjoner ved å klikke på Vis relasjoner.

 

Send tilbakemelding: Åpner en e-post-melding, med termen som emne. Gir mulighet til å kommentere termen til Riksantikvarens tesaurus-ansvarlige.

 

Søk i …: Åpner en ny webside med treff fra søk i enten biblioteksbasen BIBSYS Ask eller i andre utvalgte baser.

 

 

Menylinjen (øverst i skjermbildet)

Menylinjen bruker du når du vil:

 

 

Avansert søk (til venstre i skjermbildet)

Søkevalg

Velg om du vil søke på termer som

 

Trefflisteformat

Velg mellom

 

Antall termer per side

Bestemmer hvor mange termer som skal vises per skjermbilde (standard: 25).